Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου «Τα Γνάφαλα»/Folk Art Museum

http://gnafala.blogspot.com/

Ο Γεώργιος Μπουρουλίτης από νεαρή ηλικία, υπήρξε συστηματικός συλλέκτης παλαιών και ιστορικών αντικειμένων. Ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκε η συλλογή και που τα παιδιά και τα εγγόνια του αγάπησαν τόσο πολύ την λαϊκή τέχνη και παράδοση.

«Georgios Bouroulitis» was a collector of old items of a historical value from a very young age. He was the inspiration of this museum and he was the main reason the his children and grandchildren loved folk art, traditions and local art.

Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου τα «Γνάφαλα»

Τρεις γενιές τώρα με μεράκι μαζεύουμε και συντηρούμε αντικείμενα που κρατάνε ζωντανή την παράδοση του τόπου μας. Με κίνητρο την αγάπη για το Σουφλί και την ιστορία του, δημιουργήσαμε τα «Γνάφαλα», όπου εκθέτουμε μια αξιόλογη συλλογή παλιών αντικειμένων, που διατηρούν στο πέρασμα του χρόνου εικόνες που έφυγαν για πάντα.

Soufli Folk Art Museum

For three generations, with love and care, we have been collecting and preserving objects that keep the traditions of our area alive. Motivated by our love for Soufli and its history, we have created the «Gnafala museum», where we exhibit a remarkable collection of antique objects, which help maintain over the passage of time images that are now lost forever.

012

Advertisement