Εσάρπα Δίπλευρη Μετάξι-Βαμβάκι

Εσάρπες Βρασμένο Μαλακό Σαντούκ